Statistik och smittspridning

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Illustration: Sofia Magnusson

De senaste veckorna har vi rapporterat om flera bekräftade fall av Covid-19-smitta i våra verksamheter (hemtjänst och förskola). Vi ser att antalet fall ökar om än i en begränsad omfattning än så länge. Västra Götalandsregionens statistik vittnar också om ett ökat antal smittade invånare i Bengtsfors kommun. Vi kan således konstatera att Covid-19 har tagit sig till vår del av landet och att smittan sprids här just nu.

Vi kommer i fortsättningen inte att publicera nyheter om varje bekräftat fall i våra verksamheter, istället har vi upprättat en statistiksida där vi redovisar antal bekräftat smittade personer bland brukare inom äldreomsorg och LSS samt barn och elever inom barnomsorg och skola. Statistiken uppdateras veckovis på fredagar. Beslut om denna rapportering har tagits av kommunens krisledningsgrupp.

Aktuell statistik över Covid-19-smittade i Bengtsfors kommun.

Ytterligare försiktighetsåtgärder med anledning av ökad spridning

Vår primära uppgift är att skydda de äldre och sköra personer som finns i våra verksamheter och samtidigt ge omsorg och vård till alla som behöver det. Vi har nu vidtagit ytterligare åtgärder för att undvika att smittan sprids till dessa grupper.

  • Vår hemtjänstpersonal använder inte längre personalrum på särskilda boenden under sina raster.
  • Växelvård kommer att erbjudas på korttidsenheten istället för på särskilda boenden.
  • Vi ser över alternativa boendemöjligheter för brukare inom hemtjänsten för att kunna ta hand om alla på bästa sätt.
  • Planering pågår för att stärka upp bemanning inom vården.
  • Utökad egentestning av personal.

Smittspårning

Vi får en del frågor om hur vi arbetar med smittspårning och kan berätta att när det gäller smitta inom våra verksamheter arbetar vi i nära samråd med både Närhälsan och Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Hjälp till att begränsa smittspridningen!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och vara noga med handhygien etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström