Statistik Covid-19 i Bengtsfors kommun

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Illustration: Sofia Magnusson

Här publicerar vi antal bekräftade fall av Covid-19 bland invånare i Bengtsfors kommun och övriga Dalslandskommuner. Sifforna uppdateras varje torsdag och baseras på den officiella statistiken från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Antal konstaterat smittade invånare per kommun i Dalsland (källa: Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten)

Kommun

Antal (statistik till och med vecka 46)

Förändring sedan förra veckan

Bengtsfors kommun

95

+6

Dals-Eds kommun

91

+10

Färgelanda kommun

83

+14

Melleruds kommun

75

+4

Åmåls kommun

138

+28

Ovanstående tabell hämtar statistik från Västra Götalandsregionen/Folkhälsomyndigheten då kommunen inte har något eget statistikunderlag om antal smittade invånare. Statistiken uppdateras veckovis på torsdagar.

Västra Götalandsregionens statistik över samtliga kommuner i regionen Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens startistik över bekräftat smittade i covid fördelat på kommun Länk till annan webbplats.

Smitta i våra verksamheter?

Vid konstaterad smitta kommer vi att informera om att smittan finns i kommunens verksamhet. Det gör vi för att undvika att obekräftade uppgifter sprids och för att dämpa oro.

Sekretessen talar ett tydligt språk

Sekretessen är stark för smittade eller misstänkt smittade invånare oavsett sjukdom. Därför publicerar vi ingen information om smittade, misstänkt smittade eller provtagna personer. Det gäller såväl våra vårdtagare som vår personal.

Vem får veta?

Vi lämnar information om konstaterade Covid-19-smitta till personer (anhöriga, boende och personal) som är berörda och behöver informationen.

Vi kan komma att bekräfta smitta i de fall den drabbade eller anhöriga själva offentliggör denna information.

Här kan du läsa mer om vilken typ av information vi lämnar ut i samband med Coronasmitta.

Hjälp till att begränsa smittspridningen!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och vara noga med handhygien etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström