Är du en av tusen som fått medborgarundersökningen?

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Nu pågår årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning. I år innehåller den bland annat nya frågor om integration och jämlikhet. I Bengtsfors kommun är det 1000 personer som får svara på enkäten.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson