Höga flöden i Upperudsälvens sjösystem

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Foto: Sofia Magnusson

Nu är det höga flöden och vattennivåer i sjöar och vattendrag i vårt område. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för höga flöden i Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern. Orsaken till de höga flödena är de stora nederbördsmängder som varit under december i kombination med fulla sjöar.

För att det ska bli enklare att relatera till de olika sjöarnas aktuella vattennivåer har vi kompletterat tabellerna nedan med ett referensvärde som kan anses som en "normal" nivå.

Stora Le

Referensvärde: 2,80 meter
Högsta värde från översvämningarna år 2000: 3,26 meter

Stora Le - väster om damm vid Lennartsfors

Datum

Vattennivå

3 januari

2,80 meter

4 januari

2,78 meter

5 januari

2,76 meter

6 januari

2,75 meter

7 januari

2,73 meter

8 januari

2,73 meter

9 januari

2,72 meter

10 januari

2,70 meter

11 januari

2,70 meter

12 januari

2,70 meter

13 januari

2,67 meter

Lelång

Referensvärde: 2,45 meter
Högsta värde från översvämningarna år 2000: 3,46 meter

Lelång - uppmätt vattennivå vid Bengtsfors

Datum

Vattennivå

3 januari

2,81 meter

4 januari

2,83 meter

5 januari

2,84 meter

6 januari

2,83 meter

7 januari

2,81 meter

8 januari

2,76 meter

9 januari

2,71 meter

10 januari

2,66 meter

11 januari

2,63 meter

12 januari

2,57 meter

13 januari

2,53 meter

Laxsjön

Referensvärde: 75,95 meter
Högsta värde från översvämningarna år 2000: 77,30 meter

Laxsjön

Datum

Vattennivå

3 januari

76,71 meter

4 januari

76,71 meter

5 januari

76,69 meter

6 januari

76,65 meter

7 januari

76,63 meter

8 januari

76,62 meter

9 januari

76,60 meter

10 januari

76,54 meter

11 januari

76,49 meter

12 januari

76,44 meter

13 januari

76,42 meter


Råvarpen

Referensvärde: 59,15 meter
Högsta värde från översvämningarna år 2000: 60,76 meter

Råvarpen

Datum

Vattennivå

3 januari

60,14 meter

4 januari

60,13 meter

5 januari

60,13 meter

6 januari

60,12 meter

7 januari

60,10 meter

8 januari

60,08 meter

9 januari

60,06 meter

10 januari

60,01 meter

11 januari

59,96 meter

12 januari

59,94 meter

13 januari

59,88 meter


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström