Mer menssäkring

Box för mensskydd

Så här ser boxen ut som innehåller mensskydd på kommunens toaletter. På dörren finns även en dekal som anger att toaletten är menssäkrad.

För alla som har mens är tillgång till mensskydd nödvändigt. Menssäkrade toaletter bidrar till att jämna ut sociala och ekonomiska skillnader som bland annat påverkar ungdomars förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning.

Efter en motion från Annette Ternstedt (V) har menssäkring av toaletter testats på Bengtsgården, Strömkullegymnasiet samt några toaletter på Franserudsskolan och Ekhagsskolan.

Testet permanentas nu och utökas med fler ställen. De lokaler som är tänkta att menssäkras är samtliga skolor, sporthallar och övrig verksamhet som allaktivitetshuset, kulturskolan och biblioteken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström