Ingen nystart för Strömkullegymnasiet

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen beslutade igår (15 februari) att inte initiera en nystart av Strömkullegymnasiet avseende nationella program. Det innebär att skolan kommer finnas kvar, dock endast med introduktionsprogram. De elever som nu går på skolans nationella program kommer att kunna gå klart sin utbildning.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en redovisning av hur IM-programmet (introduktionsprogram) fortsättningsvis ska organiseras. Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

På Skolverkets hemsida finns information om de olika introduktionsprogram som finns. Länk till annan webbplats.

Utredning som beslutsunderlag

Som en del i beslutsunderlaget om Strömkullegymnasiet finns en extern utredning om nystart av Strömkullegymnasiet. Utredningen har tagits fram av konsulter från Effect Management och har gjorts genom en systematisk och stegvis process. Tidigare utredningar och övrig tillgänglig dokumentation har studerats och sammanlagt har 18 intervjuer genomförts med politiker, personal vid Strömkulleskolan samt representanter från näringslivet. En enkät har också genomförts med elever i årskurs 8 och 9 på Bengtsgården i syfte att identifiera vad som intresserar dem och vad som kan påverka deras framtida gymnasieval. Information har också inhämtats från antagningskansliet i Fyrbodal och från statistikverktyget Kolada.

Här finns utredningen att ta del av. , 2.2 MB.

Tillgodose kompetensförsörjning lokalt

Kommunstyrelsen beslutade också vid gårdagens sammanträde att ge ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag för att vidareutveckla vuxenutbildningen. Förslaget ska tillgodose den lokala kompetensförsörjningen i samverkan med närliggande kommuner.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en beskrivning av en funktion som underlättar för den lokala arbetsmarknaden att ha nära samverkan med utbildningsanordnare för att stärka den lokala kompetensförsörjningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson