Ursäkta röran - ombyggnation på kultur-/utbildningscentrum genomförs

En del av den befintliga grinden vid tidningsrummet. De nya grindarna kommer att likna den tidigare grinden. Foto: Sofia Magnusson

På grund av att Bengtsfors bibliotek ska bli meröppet kommer det pågå ombyggnation på Bengtsfors bibliotek samt vid Strömkullen den närmaste tiden.

Arbeten kommer också pågå i stenhallen och in mot entrén till café Strömmen. Verksamheterna är öppna som vanligt men det kan bli begränsad åtkomst kortare stunder.

Meröppet innebär att man kan nyttja biblioteket när det är obemannat.

Ombyggnationen omfattar bland annat två nya grindar mellan café Strömmen och stenhallen. Det är två studenter från Stenebyskolan som tillverkat grindarna och kommer att montera dem. De nya grindarna kommer att slå an till grinden som är vid tidningsrummet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson