Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Vänorter

Bengtsfors kommuns vänort, Wuzhou i Kina

Bengtsfors kommuns vänort, Wuzhou i Kina, foto: Solveig Andersson.

Syftet med att ingå ett vänortsavtal med en kommun i ett annat land är att tillsammans med denna kommun hitta vägar till en bättre verksamhet för kommunens innevånare. Samarbetet består i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Wuzhou

Den 21 september 2015, tecknade Bengtsfors kommun vänortsavtal med staden Wuzhou, Kina. Wuzhou är en stad i regionen Guangxi i södra Kina. Se en introduktionsfilm om staden nedan. Bengtsfors kommunledning samt representanter från skola och turism har besökt Kina och vi har tagit emot flera delegationer därifrån sedan avtalet undertecknades.

Kontakt

David He
Kontaktperson i Kinafrågor
0531-52 63 13
david.he@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström