Folkhälsopris

Varje år delas ett folkhälsopris ut i Bengtsfors kommun. Folkhälsopriset tilldelas en person, grupp av personer, förening, enhet inom kommunen, organisation eller liknande som genom ett aktivt arbete gör en särskild insats för folkhälsan i Bengtsfors kommun.  Det är folkhälsorådet som beslutar vem som ska få priset.

Folkhälsopriset ska uppmuntra och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsoområdet och människans hälsa ur ett brett perspektiv ska beaktas.

Nominering

Nomineringar till priset kan ges av såväl enskilda personer som förvaltningar och organisationer. Folkhälsorådet kan även utse pristagare utan att nominering föreligger. Nomineringsperioden för 2021 är öppen till och med 1 november. Här gör du din nominering.

Pris

Folkhälsopriset är en summa på 10 000 kronor och delas ut till en eller två mottagare varje år. Om två mottagare utses delas priset mellan mottagarna. Man kan endast få priset en gång.

Folkhälsopristagare genom åren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström