Sammanträdestider

2022

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

13.00

10*

7

7

4

2,30

22**,27

-

-

19**

10

7

5

Kommunstyrelsen

13.30

19

16

16

13

11

8

-

24

21

19

16

14

Myndighetsnämnden

8.00

20

17

17

12**

12

9

-

25

22

20

17

15

Allmänna utskottet

8.00

11*,25

8*,22

8*,22

5*,19

3*,17,31*

14,28*

-

16*,30

13*,27

11*,25

8*,22

6*,20

Tekniska utskottet

8.00

26

23

23

20

18

15

-

31

28

26

23

21

Sociala utskottet

8.00

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,16,30

-

18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Utbildningsutskottet

13.00

26

23

23

20

18

15

-

31

28

26

23

21

Folkhälsorådet

13.00

-

-

9

-

-

1

-

-

14

-

21**

-

Ärendeforum

8.00

19

16

16

13

11

8

-

24

21

19

16

14

Politiska gruppmötet

15.00-16.30

10

7

7

4

2,30

-

-

15

19**

10

7

5

Gruppledardialog

15.00

31

28

28

25

23

20

-

8

5

3,31

28

19**

Kommunchefens ledningsgrupp

9.00

3,17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

7**,20

-

22

5,19

3,17,31

14,28

12

Dagordningsmöte

8.00

7**

3

3,31

28

24**

22**

-

-

8

6

3

1

Kosam

14.00

17

14

14

11

9

7**

-

22

19

17

14

12


*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.