Torghandel

Torghandel är tillåtet på Nygårdstorget och Tingshustorget i Bengtsfors samt på torget i Bäckefors.

Vid försäljning på Nygårdstorget ska kommunens egna salustånd användas i första hand. Egna salustånd får vara max vara 6 gånger 3 meter. På Nygårdstorget finns en avgiftsfri plats för skolungdomar.

På Tingshustorget och torget i Bäckefors får egna salustånd användas. Försäljning kan även ske direkt från bil.

Tider för torghandel

Observera att vissa dagar får undantas genom beslut om upplåtande av offentlig plats för annat arrangemang.

Nygårdstorget

1 maj–31 augusti

Måndag–fredag

9.00–18.00


Lördag

9.00–15.00

1 september–30 april

Onsdag

9.00–18.00


Lördag

9.00–15.00

Tingshustorget

Onsdag

9.00–18.00

Lördag

9.00–15.00

Torget i Bäckefors

Onsdag

9.00–18.00

Boka saluplats

Saluplats ska bokas senast dagen innan via kommunens växel. Saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de bokar. Max antal salustånd som får bokas är två per försäljare.

Avgift

Avgiften faktureras, kontant betalning är inte möjlig.

Nygårdstorget

Saluplats/eluttag
Avgift
Saluplats per dag
100,00 kronor per dag
Eluttag för tillfällig saluplats
75,00 kronor per dag

Tingshustorget och torget i Bäckefors

Saluplats/eluttag
Avgift
Fast saluplats (högst 30 kvadratmeter)
5 000,00 kronor per år
Eluttag för fast saluplats
1 900,00 kronor per år
Tre gånger tre meter (tillfällig saluplats)
180,00 kronor per dag
Sex gånger tre meter (tillfällig saluplats)
360,00 kronor per dag
Nio gånger tre meter (tillfällig saluplats)
540,00 kronor per dag
Eluttag tillfällig saluplats
75,00 kronor per dag

 

Kartor över torg och torgplatser

Nygårdstorget och Tingshustorget

Hitta till Nygårdstorget och Tingshustorget i Bengtsfors centrum. Klicka på bilden för att göra den större.

Torgplatser på Nygårdstorget

Torgplatser på Nygårdstorget. Samtliga platser är 3 gånger 3 meter.

Torgplatser på Tingshustorget.

Torgplatser på Tingshustorget. Samtliga platser är 9 gånger 3 meter med en passage mellan stånden på 2,5 meter.

Bäckefors torg

Bäckefors torg. Klicka på bilden för att göra den större.

Torgplatser på Bäckefors torg.

Torgplatser på Bäckefors torg. Platserna ligger med baksidan mot paviljongen där det även finns eluttag. Platserna är 6 gånger 3 meter vilket är något bredare än en parkeringsruta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström