Oro för barn och ungdomar

Foto: Anna Sandström

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten.

Alla människor bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd. Anmälan sker till socialkontoret.

 • Telefonnummer för att anmäla oro för barn och ungdomar: 0531-52 75 21

Allmänhetens anmälningsplikt

Var och en som i sitt dagliga liv kommer i kontakt med barn och ungdomar bör anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten. Kontakta genast socialtjänsten i din kommun och berätta om din misstanke. Du kan ringa eller skriva ett brev.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du kontakta en socialsekreterare på socialtjänsten och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Du får vara anonym

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Om socialsekreteraren känner till vem du är ska socialsekreteraren ta reda på om det innebär fara för dig att bli röjd. Om socialtjänsten beslutar att inte röja ditt namn kan detta överklagas av den du anmält till kammarrätten.

Tjänstemäns anmälningsplikt

Du som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdomar eller i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar har skyldighet att anmäla misstanke om att barn far illa till socialtjänsten.

Skyldigheten att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten till skydd för barn och ungdomar omfattar både privat och offentlig tjänst och gäller yrkesmässigt bedriven verksamhet inom:

 • Socialtjänsten
 • Förskola
 • Skola och fritidshem
 • Fritidskontoret
 • Kyrkans verksamhet för barn och ungdom, till exempel kyrkans förskoleverksamhet, konfirmationsundervisning
 • Hälso- och sjukvården
 • Tandvården

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa. Det räcker med att du misstänker att så är fallet. Socialtjänsten har utredningsansvaret.

Du har inte rätt att vara anonym om du yrkesmässigt arbetar med barn.

Vad händer efter din anmälan?

 • Socialsekreteraren tar kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för.
 • Om du gjort en anmälan i egenskap av tjänsteman kan vi erbjuda ett möte mellan dig och den du anmält oro för tillsammans med vårdnadshavare och socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.
 • Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.
 • När utredningen är klar erbjuds barnet och familjen eventuellt stöd.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson