Kan jag köpa loss datorn i slutet av mina studier?

Ja, skolan informerar om utköp innan läsåret är slut. Om datorn inte ska köpas ska den lämnas tillbaka till skolan. Eventuella skador som inte beror på normalt slitage debiteras dig som elev/vårdnadshavare utifrån villkoren i låneavtalet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström