Betygen högt över genomsnittet i riket

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

I statistiken från Skolverket som visar den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna 2017, placerar sig Strömkullegymnasiet på femte plats i Sverige.

Strömkulle har tappat några placeringar jämfört med resultaten för 2016 då man var näst bäst i landet. Men 2017 års poäng på 15,7 är högt över riksgenomsnittet, som ligger på 14,2 av maximalt 20 poäng.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för varje kursbetyg som en elev har. Betyget A i en kurs ges värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget D 12,5 poäng, betyget E 10 poäng samt betyget F 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts i från F till A.

Senast uppdaterad: 2018-01-11 15.37

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson