Cambridge Certificate of Advanced English

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Om du pluggar på Strömkulle kan du kan göra ett prov för att få ett så kallat Cambridge Certificate ofAdvanced English. Denna examen tas av mer än fyra miljoner människor  i 130 länder varje år och är en stämpel på att din engelska håller en hög internationell nivå.

Har du planer på att studera eller jobba utomlands i framtiden?

Ett Cambridgecertifikat gör det enklare! Du som läser kursen Engelska 7 och som inte har engelska som modersmål har möjlighet att göra ett test för Cambridgecertifikat i slutet av årskurs tre. Engelska 7 kan du välja att läsa på alla högskoleförberedande program.

Eftersom ett Cambridgecertifikat är ett bevis på att din engelska håller en hög internationell nivå, kan det vara en merit när du söker jobb. Såväl arbetsgivare som universitet och myndigheter i hela världen erkänner dessa språkexamina.