Nu kan våra elever få sin spanska certifierad enligt DELE

Det är nu klart att Strömkullegymnasiet får utfärda språkcertifikat för spanska - DELE. Det är ett officiellt språkcertifikat som har tagits fram av spanska staten. Strömkulle är ett av få gymnasium i Sverige som har rättigheter att certifiera enligt DELE.

Diplomet är internationellt gångbart och intygar en bestämd kunskaps-och kompetensnivå i spanska.

Diplomen är internationellt erkända bland företag, handelskamrar samt kommunala och privatskolor och har obegränsad giltighet. Diplomen har utarbetats med utgångspunkt från EU:s direktiv om språk för underlättande av geografisk rörlighet för studier och arbete.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson