Industriprogrammet satsar på modern teknik, bättre lokaler och certifiering

CNC fräs

Läraren i industriteknikska ämnen Jesper Bratt och den nya CNC-fräsen. Foto: Niklas Eriksson

Några av höstens nyheter på industriprogrammet är en ny CNC-fräs, ny plåtsax (begagnad) och ny port till industrilokalen. Dessutom pågår arbetet med att flytta svarvar och andra maskiner mellan de två loaler som används, för att bättre utnyttja utrymmet. Lokalerna har även fått en ny port som möjliggör det att ta in och ut större maskiner och andra skrymmande föremål. Strömkulle ansöker nu om att bli certifierade som teknikcollege för både industritekniska programmet och tekniska programmet.

Modern teknik och förbättrade lokaler

CNC-fräsen är en mindre modell anpassad för skola, men fungerar på samma sätt som större maskiner. Det är en datorstyrd fräs med tre axlar av modellen Haas TM1p. När maskinen skulle på plats var det bra att ha den nya porten eftersom den väger två ton. Jesper Bratt som är lärare på programmet berättar att eleverna redan har börjat studera hur en datorstyrd fräs fungerar. Leverantören kommer att starta upp maskinen tillsammans med Jesper inom kort.

Datorstyrda verkstadsmaskiner används inom industrin för att få kontroll över processen och till exempel göra detaljer lika stora i långa serier. På fräsen är det skärverktyget som roterar, medan i svarven så är är det metalldetaljen som roterar. Strömkullegymnasiet har en CNC-svarv utlokaliserad på ett företag i Billingsfors.

Nytt för i år är också en (för utbildningen) ny plåtsax som klarar upp till 6 mm tjock plåt.

Vi vill utnyttja våra lokaler bättre så därför flyttar vi nu några maskiner för att göra de två industrilokalerna mer effektiva. Vi vill utnyttja det vi kallar materialrummet bättre för att få bättre plats och studiero säger läraren Christer Schwartz.

Siktar på teknikcollegecertifierad utbildning

På Strömkullegymnasiet siktar vi på att få teknikcollegecertifierade utbildningar både inom industritekniska programmet som inom tekniska programmet. Vi väntar på att få får ansökan godkänd.

Teknikcollege är en nationell kvalitetssäkring som betyder att utbildningen håller mycket hög klass. De åtta kriterierna inom Teknikcollege ska vara styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning. Till varje kriterium fastställer samverkansföretag och utbildningsanordnare gemensamma mål och visioner utifrån industrins regionala kompetensförsörjning med syfte att säkerställa utbildningarnas kvalitet.

Ny port till industrilokalerna. Foto: Niklas Eriksson

Senast uppdaterad: 2019-08-16 13.52

Sidan publicerad av: Niklas Eriksson