Individuella val - nyheter

Illustration av Sofia Holt

Med vårt breda utbud av kurser och individuella val har du möjlighet att skräddarsy din utbildning. Vi erbjuder allt från kinesiska och moderna språk till medieproduktion och formgivning. Nytt inför läsåret 2019/2020 är jakt och viltvård samt möjligheten att utveckla ditt musikintresse.

Illustration: Sofia Magnusson

Jakt och viltvård - nyhet!

Strömkullegymnasiet erbjuder nu det individuella valet jakt och viltvård , som ligger till grund för "Jägarexamen" som du kan ta under kursen. Vi lär oss att bedriva jakt på ett ekologiskt hållbart och etiskt försvarbart sätt. Kursen kan väljas från alla program. Vi kommer att ha ett nära samarbete med hotell & turism samt restaurang- & livsmedelsprogrammen för att bland annat titta på jakt som reseanledning och vilt som livsmedel.

Vill du veta mer?

Kontakta Morgan Magnusson.

 

 

Illustration: Sofia Magnusson

Musikintresserad?

Om du vill ha en musikalisk prägel på din utbildning kan du använda alla dina 200 poäng inom individuella val till musikkurser. Dessa kurser sprids ut under hela din utbildning, från årskurs ett till och med årskurs tre. Här finns en begränsning i antal elever som vi kan garantera plats.

Vill du veta mer?

Kontakta Elin Andreasson.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-11-30 14.49

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson