Restaurang- och livsmedelseleverna i årskurs 3 på Gran Canaria

Här syns eleverna på RL3 tillsammans med lärarna Javier Guirado Rojas och Daniel Öhman samt en representant från mottagarorganisationen på Gran Canaria. Bakom kameran Pia Kullander, lärare och programkontakt för Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Strömkulle

Eleverna i årskurs 3 på Strömkulles restaurang- och livsmedelsprogram gör under en månad praktik/APL på Gran Canaria.

För första gången har Strömkullegymnasiet beviljats ett Erasmus-projekt för eleverna. Det möjliggör att eleverna från restaurang- och livsmedel får möjligheten att göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på kanarieön Gran Canaria.

Det planerade projektet bygger på de behov som finns på skolan att dels långsiktigt stärka det internationella och europeiska perspektivet, dels att öka elevers och personals kompetenser, säger lärare Javier Guirado Rojas som varit en av de drivande i att få i gång samarbetet.

Samarbetet med mottagande organisation på Gran Canaria har utvecklats till ett ömsesidigt utbyte då elever och personal även kommer till Sverige för att genomföra APL respektive jobbskuggning. Erasmus+ är EU:s program inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014–2020.

Senast uppdaterad: 2019-10-02 16.04

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson