För få utbildar sig inom industriteknik

Bild från Strömkulles verkstad. Foto: Niklas Eriksson

Det är för få som utbildar sig inom industriteknik visar arbetsförmedlingens prognoser. Tillgången på yrkesgruppen väntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan vare sig på kort eller lång sikt, vilket främst beror på att för få väljer industritekniska programmet på gymnasiet.

Om det låga intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på nuvarande nivå beräknas i snitt drygt 1 500 examineras till från industritekniska programmet på gymnasiet varje år i landet, vilket inte på långa vägare täcker det behov som finns av utbildade svetsare och gasskärare med mera.

Inom branschen väntas stora pensionsavgångar framöver då närmare två tredjedelar av arbetskraften är 45 år eller äldre. Antalet utbildade på industritekniska programmet beräknas inte alls räcka till för att matcha pensionsavgångarna. Enligt prognosen kommer tillgången att minska med närmare 45 procent fram till år 2035. Här kan du läsa mer om prognoserna för yrkesgruppen.länk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om det industritekniska programmet på Strömkulle.

Senast uppdaterad: 2020-01-24 08.00

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson