Samarbete mellan hemsjukvården och vård-/omsorgsprogrammet

Birgitta Eriksson, undersköterska, från hemsjukvården besöker Strömkulles vård- och omsorgsprogram. Samarbetet består av olika delar. Den här dagen diskuteras/visas/provas provtagning och sårvård. Foto: Sofia Magnusson

Behovet av personal inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden är stort både lokalt och i landet. För att öka intresset och kunskapen kring hur det är att jobba som undersköterska eller sjuksköterska inom kommunens verksamheter har ett samarbete mellan Strömkullegymnasiet och hemsjukvården startats. Samarbetet består av olika delar som att erbjuda praktikplatser och vara med vid olika undervisningstillfällen.

Under fredagen var Birgitta Eriksson, undersköterska från hemsjukvården med i undervisningen av Strömkulles vård- och omsorgsprogram. Denna dag stod provtagning och sårvård på schemat.

Birgitta visade hur en provtagning ute hos en vårdtagare ska gå till och gav tips om vad man som personal bör tänka på. Därefter fick de elever som ville testa att ta prover på hemsjukvårdens särskilda provtagningsarm.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är praktik och är obligatoriskt på yrkesprogram, så eleverna på vård- och omsorgsprogrammet har totalt 15 veckors praktik. Under sin APL får eleverna tillfälle att arbeta praktiskt inom sin framtida bransch. På praktikplatsen har de stöd av en handledare.

 

Goda möjligheter till arbete inom hemtjänst och på särskilda boenden

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser så bedöms att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete på kort sikt. Det gäller i stora delar av landet. Intresset för att utbilda sig till yrket har under lång tid varit för lågt för att möta arbetsmarknadens behov.

Även på lång sikt års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det finns mycket goda möjligheter till arbete. Befolkningsutvecklingen i landet och den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan.

Mer information

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens prognos kring undersköterskor inom hemtjänst och särskilda boenden.länk till annan webbplats

Är du intresserad av att gå vård- och omsorgsprogrammet? Du hittar mer information om Strömkulles vård- och omsorgsprogram här.