Närundervisning på plats i skolan

Bengtsfors kommun och Strömkullegymnasiet följer Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning. För elever i grundskolan och gymnasiet är närundervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart hösten 2021.

Närundervisning huvudregel

Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller på inrådan av smittskyddsläkaren i regionen som beslut om distansundervisning kan fattas. Närundervisning har visat sig vara den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och det finns idag en samstämmighet i världen om att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin.

Så hjälps vi åt att bromsa smittspridningen

Vi behöver alla hjälpa till att bromsa smittspridning genom att:

  • Stanna hemma vid minsta tecken på feber, snuva, hosta och svårigheter att andas, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk.
    Hur länge bör jag stanna hemma? Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.
  • Tvätta händerna ofta – med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till varandra. Tänk på hur du hälsar – vinka eller använd fötter och armbågar. Undvik kramar och närkontakt.
  • Tänk på hur du tar dig till och från skolan – gå eller cykla gärna. Genom att avstå från buss, hjälper du till att minska trängseln för den som är beroende av att resa med kollektivtrafiken.
  • Undvik trängsel i skolan genom att inte samlas i trapporna eller utanför lärarrummet.
  • Vattenautomaten är avstängd så från och med nu måste alla som behöver dricka vatten under dagen ta med sig egen flaska påfylld med vatten hemifrån.
  • Använd endast din egen dator och håll den ren.

När någon i familjen bekräftats smittad med Covid-19