Inget beslut om programutbud innan resultat av utredningsarbetet för nystart presenteras

Foto som visar entrén till Strömkullegymnasiet/Bengtsfors bibliotek

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om programutbud till dess att resultatet av utredningsarbetet för nystart kan presenteras. Det innebär att läsåret 2024-2025 är nystartsår för Strömkullegymnasiet.

Skolans elevantal har de senaste åren minskat. Inför läsåret 2022-2023 beslutades om paus i intagningen på grund av mycket få sökande. Nu har även beslut fattats om att pausa intagning till läsåret 2023-2024

Förvaltningen har fått uppdrag att starta en extern utredning om nystart av gymnasiet och den kommer att startas upp 13 juni, 2022. Resultatet av utredningen ska presenteras i december 2022.

Under läsåret 2022-2023 kommer utbildningarna i årskurserna två och tre att fortsätta som vanligt.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson