Utbildningsutskottet fick information om hur utredningen fortskrider

Illustration som föreställer tre personer som sitter runt ett bord och har ett möte. På bordet ligger möteshandlingar.

Illustration: Sofia Magnusson

Vid utbildningsutskottets sammanträde 28 september deltog de externa utredarna för att informera utskottet om processen, något som sker varje månad under hösten.

Under sammanträdet skedde en avstämning av vad som framkommit hittills och vad som återstår av grundarbetet. En preliminär rapport kommer att sammanställas under november för redovisning för kommunstyrelsens allmänna utskott och utbildningsutskottet i december. Därefter går underlaget vidare till kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson