Muntlig dragning av preliminär utredning kring nystart

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsens allmänna utskott och utbildningsutskott fick 20 och 21 december 2022, en muntlig dragning av den preliminära utredningen kring en eventuell nystart. Dragningen genomfördes av de externa utredarna som fått utredningsuppdraget.

Den slutliga utredningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen på deras sammanträde 18 januari.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson