Slutrapport utredning Strömkullegymnasiet

Nu presenteras slutrapporten som Strömkullegymnasiet från Effect Management för de förtroendevalda i kommunen. Uppdragets syfte har varit att kartlägga om det finns förutsättningar för en nystart av Strömkullegymnasiet och besvara frågan om vilka förutsättningar som i sådana fall krävs för en nystart i egen regi.

Uppdraget som har genomförts av konsulter från Effect Management har gjorts genom en systematisk och
stegvis process. Tidigare utredningar och övrig tillgänglig dokumentation har studerats och sammanlagt har 18
intervjuer genomförts med politiker, personal vid Strömkulleskolan samt representanter från näringslivet.
En enkät har också genomförts med elever i årskurs 8 och 9 på Bengtsgården i syfte att identifiera vad som intresserar dem och vad som kan påverka deras framtida gymnasieval. Information har också inhämtats från antagningskansliet i Fyrbodal och från statistikverktyget Kolada.

Här finns slutrapporten att läsa och/eller ladda ner. , 2.2 MB.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson