NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Foto: Sofia Magnusson

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som har ett intresse för naturkunskap och miljöfrågor. Programmet fokuserar också på biologi, fysik, kemi och matematik och ger dig den bästa grunden för fortsatta studier. Du kan läsa vidare inom såväl naturvetenskap och teknik som andra områden på universitet eller högskola.

Strömkullegymnasiet erbjuder två inriktningar på naturvetenskapsprogrammet; natur och natur/samhälle. Du väljer vilken inriktning du vill gå inför årskurs två. Inriktningskurserna är sedan spridda under årskurs två och tre.

Inriktning natur

Naturinriktningen passar dig som vill fördjupa dig i biologi, fysik, kemi och matematik. Vi jobbar med iakttagelser och experiment genom exkursioner och laborationer, vi försöker att hitta lösningar och komma på nya idéer. Du får också lära dig att tolka resultat och dra slutsatser av experiment och annat. Vi varvar teori och praktik i utbildningen.

Inriktning natur och samhälle

Förutom de traditionella naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi läser du miljö, språk och samhällsorienterande ämnen i denna inriktning. Vi ser på världen och miljön ur ett globalt perspektiv och studerar inverkan av människans levnadssätt.

UNDER UTBILDNINGEN

EFTER STUDENTEN

EFTER HÖGSKOLESTUDIER

UNDER UTBILDNINGEN

 • Laborationer och exkursioner.
 • Studieresor

EFTER STUDENTEN

Efter studenten kan du söka ett flertal olika högskoleutbildningar, mest lämpligt inom naturvetenskap och teknik.

EFTER HÖGSKOLESTUDIER

 • Arkeolog
 • Arkitekt
 • Biolog
 • Ingenjör
 • Fysiker
 • Läkare/tandläkare
 • Veterinär
 • Apotekare
 • Sjuksköterska
 • Etc.

Programplan och kurser

I programmet finns obligatoriska ämnen/kurser och valbara ämnen/kurser. De valbara kurserna är dels fördjupningskurser som kan variera beroende på vilken inriktning du valt och dels individuella kurser. Du väljer både fördjupningskurser och individuella val i slutet av årskurs ett. Kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Naturvetenskapsprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

‌Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng
 Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1c

100 poäng

Matematik 2c

100 poäng

Matematik 3c

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

 

‌Programgemensamma ämnen, 450 poäng
 Biologi 1

100 poäng

Fysik 1

150 poäng

Kemi 1

100 poäng

Moderna språk*

100 poäng

Inriktning, 300-400 poäng

Naturvetenskap


Natur och samhälle


Biologi 2

100 poäng

Biologi 2

100 poäng

Fysik 2

100 poäng

Geografi 1

100 poäng

Kemi 2

100 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Matematik 4

100 poäng 

Programfördjupningar, 200-300 poäng (varje kurs är på 100 poäng vardera)

Naturvetenskap

Natur och samhälle

Geografi 1

Historia 2 a

Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskaplig specialisering


Psykologi 1


Psykologi 2a

Individuella val, 200 poäng (varje kurs är på 100 poäng vardera)
 Tillämpad programmering

Digitalt skapande

Engelska 7 Cambridge

Ensemble 1

Entreprenörsskap (UF)

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild

Moderna språk*

Fysik 3

Idrott och hälsa 2

Kinesiska (Mandarin)

Kör

LitteraturMatematik 4
Matematik 5
Matematik specialisering
Psykologi 1 och 2a
MedieproduktionProduktionsutrustningTeknik

Geografi 1

Jakt och viltvård 1 

*Spanska, tyska, franska, kinesiska

KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om naturvetenskapsprogrammet är du välkommen att kontakta oss eller skicka in din fråga i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Lukasz Zagorski

Lukasz Zagorski

Lukasz Zagorski

Biologi och kemi
Programkontakt Naturvetenskapliga programmet
lukasz.zagorski@stromkullegymnasiet.se

Nina Nilsson

Idrott
Programkontakt Naturvetenskapliga programmet
nina.nilsson@stromkullegymnasiet.seSenast uppdaterad: 2019-10-14

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson