SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Foto: Niklas Eriksson

Samhällsvetenskapsprogrammet är programmet är för dig som har ett intresse för samhällets funktioner, mediepåverkan och information. Språk är också en stor del av utbildningen. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bra grund för fortsatta studier på universitet och högskolor.

Strömkullegymnasiet erbjuder två inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet; beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Du väljer vilken inriktning du vill gå inför årskurs två. Inriktningskurserna är sedan spridda under årskurs två och tre.

Inriktning beteendevetenskap

Beteendeinriktningen ger dig möjlighet att läsa kurser i ledarskap och organisation, pedagogik, psykologi och sociologi. Det här är ämnen som hjälper dig att få en helhetssyn på människan med ett globalt perspektiv.

Inriktning samhällsvetenskap

Samhällsinriktningen är för dig som är intresserad av samhällsfrågor, politik, historia och religion. Under utbildningen får du träna din förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande och på så sätt få förståelse för varför världen ser ut som den gör.

UNDER UTBILDNINGEN

EFTER STUDENTEN

EFTER HÖGSKOLESTUDIER

UNDER UTBILDNINGEN

  • Studiebesök på Sveriges riksdag och SVT i årskurs två.
  • Studieresor

EFTER STUDENTEN

Efter studenten kan du söka ett flertal olika högskoleutbildningar.

EFTER HÖGSKOLESTUDIER

  • Lärare
  • Biståndsbedömare
  • Redaktör
  • Jurist
  • Journalist
  • Socionom
  • Etc.

Programplan och kurser

I programmet finns obligatoriska ämnen/kurser och valbara ämnen/kurser. De valbara kurserna är dels fördjupningskurser som kan variera beroende på vilken inriktning du valt och dels individuella kurser. Du väljer både fördjupningskurser och individuella val i slutet av årskurs ett. Kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Samhällsvetenskapsprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

‌Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng
Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1b

100 poäng

Matematik 2b

100 poäng

Naturkunskap 1b

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

‌Programgemensamma ämnen, 300 poäng
 Filosofi 1

50 poäng

Moderna språk*

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Inriktning, 450-550 poäng

Beteendevetenskap


Samhällsvetenskap


 Ledarskap och organisation

100 poäng

Religionskunskap 2

50 poäng

Kommunikation

100 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Psykologi 2a

50 poäng

Samhällskunskap 3

100 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Geografi 1

100 poäng

Sociologi

100 poäng

Historia 2a

100 poäng

 

Programfördjupningar, 300 poäng

Beteendevetenskaplig inriktning

Samhällsvetenskaplig inriktning

Geografi 1

Sociologi

Historia 2a

Ledarskap och organisation

Naturkunskap 2

Naturkunskap 2

 

Individuella val, 200 poäng (varje kurs är på 100 poäng vardera undantaget psykologi 2a)
 Digitalt skapande

Engelska 7 Cambridge

Ensemble 1
Moderna språk

Entreprenörsskap (UF)

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Teknik 1
Idrott och hälsa 2
Kinesiska (Mandarin)

Kör

Litteratur

Medieproduktion Psykologi 2a (50 poäng)
Tillämpad programmeringDesign
Träningslära 1
 Geografi 1

Jakt och viltvård 1


 

*Spanska, tyska, franska, kinesiska

KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om samhällsvetenskapsprogrammet är du välkommen att höra av dig till vår programkontakt (se nedan) eller skicka in din fråga i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Susanne Almgren Magnusson

Susanne Almgren Magnusson

Samhällskunskap och engelska
Programkontakt Samhällsvetenskapsprogrammet
susanne.almgrenmagnusson@stromkullegymnasiet.seSenast uppdaterad: 2019-10-14

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson