TEKNIKPROGRAMMET

Experiment Fysik Teknik Rörelseenergi

Foto: Niklas Eriksson

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en god grund för fortsatta studier inom främst teknik och naturvetenskap på universitet och högskolor. Vi erbjuder inriktningen informations och medieteknik på Strömkullegymnasiet. Teknikprogrammet genomförs i samarbete med det lokala näringslivet och du får APL, arbetsplatsförlagt lärande) inom industritekniska processer. Du får även möjlighet att utveckla kunskap inom webbutveckling, medieproduktion och programmering.

Inriktning informations- och medieteknik

Du lär dig om informations-, kommunikations- och medieteknik. Teknikprogrammet passar dig som gillar matte och fysik och är intresserad av teknik och tekniska processer. Produktion och design är viktiga ämnen.

Kvalitetssäkring - teknikcollege

Vi jobbar enligt kraven för teknikcollegecertifierade utbildningar både inom industritekniska-, naturvetenskapliga- och teknikprogrammet. Vi väntar på vår certifiering.

Den nationella kvalitetssäkringen teknikcollege ska underlätta industrins kompetensförsörjning genom att utbildningarnas kvalitet håller hög nivå.

UNDER UTBILDNINGEN

EFTER STUDENTEN

EFTER HÖGSKOLESTUDIER

UNDER UTBILDNINGEN

  • Studieresor
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) i det lokala näringslivet
  • Gästföreläsningar
  • Företagsbesök

EFTER STUDENTEN

Efter studenten kan du söka till ett flertal olika högskoleutbildningar inom teknik- och naturvetenskap.

Det finns goda möjligheter för anställning med internutbildning hos lokala processindustrier.

EFTER HÖGSKOLESTUDIER

  • Byggnadsingenjör
  • Programmerare
  • Dataspelsutvecklare
  • IT-arkitekt
  • Systemutvecklare
  • Mätningsingenjör

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Teknikprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

‌Gymnasiegemensamma ämnen, 1100 poäng
Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1c

100 poäng

Matematik 2c

100 poäng

Matematik 3c

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

‌Programgemensamma ämnen, 400 poäng
Fysik 1a

150 poäng

Kemi 1

100 poäng

Teknik 1

150 poäng

Inriktning, 300 poäng

Dator- och nätverksteknik

100 poäng

Programmering 1

100 poäng

Webbutveckling 1

100 poäng

Programfördjupning, 400 poäng

Design 1

100 poäng

Industritekniska processer 1

100 poäng

Programmering 2

100 poäng

Produktionskunskap 1

100 poäng

Individuella val, 200 poäng (varje kurs är på 100 poäng vardera)
 Digitalt skapande

Engelska 7 Cambridge

Ensemble 1

Entreprenörsskap (UF)

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Kör

Litteratur

Matematik 4

Matematik 5

Matematik specialisering

Medieproduktion

 Miljö- och energikunskap

Moderna språk*

Psykologi 1 och 2a

Tillämpad programmering

Webbutveckling

Geografi 1

Jakt och viltvård 1


 

*Spanska, tyska, franska, kinesiska

KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om teknikprogrammet är du välkommen att kontakta oss genom att skicka in din fråga i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Annika Brodén

Kenneth Sundström

Undervisar i matematik, fysik och teknik

Programkontakt teknikprogrammet
kenneth.sundstrom@stromkullegymnasiet.seSenast uppdaterad: 2019-12-17

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson