RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

Välkommen till restaurang och livsmedel på Strömkulle

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesinriktat program inom en bransch med stora förutsättningar till jobb. Här får du lära dig ett yrke och arbeta med riktiga lunch- och middagsgäster. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt, starta eget eller läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola.

Inriktning kök och servering

Du får lära dig om olika matvaror och drycker, om deras smak, egenskaper och näringsinnehåll och om hur du komponerar en måltid. Vi jobbar med riktiga matgäster för att få en så verklighetsnära utbildning som möjligt.

Inför andra året väljer du om du ska fördjupa dig inom kock- och eller serveringsyrket.

Vi har ett undervisningskök där vi tillbringar stor del av utbildningen. Där finns också en serveringsdel som är som en riktigt restaurang.

Delar av dina kurser får du göra ute på restauranger och storkök. Det kallas APL arbetsplatsförlagt lärande. Skolan samarbetar med ett antal lokala företag och även på andra orter som Karlstad, Uddevalla och Göteborg. Tillsammans med dem ger vi dig en mycket bra utbildning.

Vi gör också en hel del studieresor.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen exempelvis på storkök inom skola och äldreomsorg eller på restaurang med à la carte, lunchrestaurang, personalmatsal eller kafé med mera.

Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Planera dina studier om du vill ha högskolebehörighet, eftersom du då behöver välja att lägga till några kurser utöver de som ingår i restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Det finns stora möjligheter till jobb på restauranger eller i storkök. Det är ett yrke med såväl planering, förberedelser och kreativa inslag. Smaker ska kombineras och maten presenteras på ett tilltalande sätt. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt.

Läs mer om kockyrket på Arbetsförmedlingens hemsida. Länk till annan webbplats.

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Restaurang- och livsmedelsprogrammet omfattar totalt 2500 poäng som är fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Historia 1a 1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1 a

100 poäng

Naturkunskap 1a 1

50 poän

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a 1

50 poäng

Svenska 1

100 poängProgramgemensamma ämnen restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kurs

Poäng

Hygien

100 poäng

Livsmedels- och näringskunskap 1

100 poäng

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100 poäng

Service och bemötande

100 poäng

Inriktning kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kurs

Poäng

Mat och dryck i kombination

100 poäng

Matlagning 1

100 poäng

Servering 1

100 poäng


Programfördjupning kök

Kurs

Poäng

Konditori 1

100 poäng

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering

100 poäng

Matlagning 2

200 poäng

Matlagning 3

200 poäng

Matlagning 4

200 poäng

Specialkoster

100 poäng

Vilka kurser behöver du välja till för grundläggande behörighet?

Om du går ett yrkesprogram på gymnasiet får du normalt inte grundläggande behörighet på grund av att du läser för lite svenska och engelska inom programmen.

Kurser du behöver lägga till på ditt yrkesprogram för grundläggande behörighet:

  • Svenska 2 och 3
  • Engelska 6

Du kan få grundläggande behörighet på ditt yrkesprogram genom att lägga till kurserna som behövs inom ramen för det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Individuella val

Idrott och hälsa 2

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Jakt och viltvård 1

Svenska 2 (Svenska 3)

Engelska 6

Musik instrument eller sång
Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen ingår ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att du är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att du är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Skolverkets film om restaurang- och livsmedelsprogrammet

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson