NATURBRUKSPROGRAMMET

Välkommen till naturbruk på Strömkulle

Vårt nya naturbruksprogram med inriktningen skogsbruk ska ge kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Du får också kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser.

Inriktning skogsbruk

Vi lär oss hur vi tar hand om och brukar skogen på bästa sätt. Det innebär kunskaper om hur skogen används för naturupplevelser, jakt och fiske samt skogsbruk. På inriktningen skogsbruk betonas tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster.

Under utbildningen ser vi till att utrusta dig med det du behöver under jaktliga upplevelser och det skogliga arbetet. Det gör vi genom:

  • APL hos lokala företag
  • Studieresor
  • Jaktdagar tillsammans med vår personal
  • Skytteträning i vår skyttesimulator
  • Möjlighet att ta motorsågskörkort
  • Möjlighet att ta jägarexamen

Utbildningen ger dig chanser till arbete och fortsatt utbildning inom skog och mark. Strömkullegymnasiet jobbar enligt konceptet från skog till bord för att ta tillvara på råvarorna från skogen. Det gör vi genom ett nära samarbete med restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Efter utbildningen kan du börja jobba direkt, starta eget eller läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola.

Planera dina studier om du vill ha högskolebehörighet, eftersom du då behöver välja att lägga till några kurser utöver de som ingår.

Efter utbildningen kan du få jobb som exempelvis viltvårdare, naturguide, skogsarbetare eller skogsplanerare

Läs mer om yrken inom naturbruk på Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats.

På alla våra program

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Naturbruksprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen naturbruksprogrammet

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Historia 1a 1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a 1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a 1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

 Biologi 1

100 poäng

Entreprenörskap

100 poäng

Naturbruk

200 poäng

Inriktning skogsbruk

Kurs

Poäng

Markens och växternas biologi

100 poäng

Motor- och röjmotorsåg 1

100 poäng

Mångbruk av skog

100 poäng

Terrängtransporter

100 poäng

Virkestransporter med skotare

100 poäng

Skogsskötsel 1

100 poäng

Virkeslära

100 poäng

Programfördjupningar

Kurs

Poäng

Jakt och viltvård 1

100 poäng

Jakt och viltvård 2

200 poäng

Jakt och viltvård - specialisering (styckning)

100 poäng

Matlagning 1

100 poäng

Vilka kurser behöver du välja till för grundläggande behörighet?

Om du går ett yrkesprogram på gymnasiet får du normalt inte grundläggande behörighet på grund av att du läser för lite svenska och engelska inom programmen.

Kurser du behöver lägga till på ditt yrkesprogram för grundläggande behörighet:

  • Svenska 2 och 3
  • Engelska 6

Du kan få grundläggande behörighet på ditt yrkesprogram genom att lägga till kurserna som behövs inom ramen för det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Individuella val

Idrott och hälsa 2

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Jakt och viltvård 1

Svenska 2 (Svenska 3)

Engelska 6

Musik instrument eller sång
Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen ingår ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att du är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att du är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om naturbrukssprogrammet är du välkommen att kontakta oss eller skicka in din fråga i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Morgan Magnusson

Morgan Magnusson

Morgan Magnusson

Idrott, ledarskap och organisation, jakt och viltvård samt kommunikation
Programkontakt Naturbruksprogrammet
morgan.magnusson@stromkullegymnasiet.seSkolverkets film om naturbruksprogrammet

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson