INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Välkommen till industritekniska på Strömkulle

Det här programmet ger dig en grundläggande yrkesutbildning för att arbeta i den moderna industrin. Du får kunskap om produktions- och kvalitetsteknik. Utbildningen sker både i skolan och ute hos lokala företag. Du kan även lägga till kurser för att få högskolebehörighet.

Inriktning svetsteknik

Svetsteknik ger dig god kunskap om produktions- och kvalitetsteknik. Under utbildningen får du studera olika svetstekniker och plåtbearbetning.

Vi har moderna undervisningslokaler med bra utrutstning där vi tillbringar stor del av utbildningen. Vi jobbar också med att träna svetsning i Augmented Reality (AR) och få mängdövning vilket är viktigt för att få sin svetslicens.

Delar av dina kurser får du göra ute inom industrin. Det kallas APL, arbetsplatsförlagt lärande. Skolan samarbetar med ett antal lokala företag och även på andra orter. Tillsammans med dem ger vi dig en mycket bra utbildning.

Vi gör också en del studieresor.

På programmet ges möjlighet att ta/genomföra:

  • SSG Entré
  • svetslicens
  • heta arbeten
  • truckkort

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen då det är för få som utbildar sig inom industriteknik visar arbetsförmedlingens prognoser. Exempel på yrken du kan jobba inom är svetsare, maskinoperatör eller metallarbetare.

Efter programmet kan du välja att fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan.

Inom branschen väntas stora pensionsavgångar framöver då närmare två tredjedelar av arbetskraften är 45 år eller äldre. Antalet utbildade på industritekniska programmet beräknas inte alls räcka till för att matcha pensionsavgångarna. Enligt prognosen kommer tillgången att minska med närmare 45 procent fram till år 2035.

Läs mer om maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete på Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om svetsare på Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats.

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Industritekniska programmet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen industritekniska programmet

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Historia 1a 1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a 1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a 1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Industritekniska processer 1

100 poäng

Människan i industrin 1

100 poäng

Produktionskunskap 1

100 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Inriktning svetsteknik

Kurs

Poäng

Svets grund

100 poäng

Kälsvets 1

100 poäng

Produktutveckling 1

100 poäng

Tillverkningsunderlag 1

100 poäng


Programfördjupning svetsteknik, 800 poäng

Kurs

Poäng

Stumsvets 1

100 poäng

Sammanfogning

100 poäng

Entreprenörskap

100 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Avhjälpande underhåll 1

100 poäng

Datorteknik 1

100 poäng

Materialkunskap 1

100 poäng

Interna transporter Truck

50 poäng

Interna transporter Mobila arbetsplattformar

50 poång


Vilka kurser behöver du välja till för grundläggande behörighet?

Om du går ett yrkesprogram på gymnasiet får du normalt inte grundläggande behörighet på grund av att du läser för lite svenska och engelska inom programmen.

Kurser du behöver lägga till på ditt yrkesprogram för grundläggande behörighet:

  • Svenska 2 och 3
  • Engelska 6

Du kan få grundläggande behörighet på ditt yrkesprogram genom att lägga till kurserna som behövs inom ramen för det individuella valet eller genom att läsa utökat program.

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Individuella val

Idrott och hälsa 2

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Jakt och viltvård 1

Svenska 2 (Svenska 3)

Engelska 6

Musik instrument eller sång
Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen ingår ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att du är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att du är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Skolverkets film om industritekniska programmet

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson