ESTETISKA PROGRAMMET

Välkommen till esteterna på Strömkulle

Estetiska programmet vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina estetiska kunskaper inom bild och form. Programmet är högskoleförberedande.

Inriktning bild och form

På Strömkullegymnasiet har vi inriktningen bild och form som har sin grund i kreativitet, kommunikation och samspel, men också förmågan till eget skapande. Vi har väl utrustade ateljéer där du jobbar med såväl traditionella tekniker som foto, keramik och måleri som ny teknik.

I vår ateljé har alla elever egna arbetsplatser där du kan spara ditt material och dina projekt.

Även om estetiska programmet är ett högskoleförberedande program så jobbar vi mycket praktiskt. Vi har bland annat utställningar i Bengtsfors konsthall. Vi gör studiebesök på andra skolor eller verksamheter med estetisk inriktning. Ibland gör vi också studieresor.

Efter studenten kan du söka ett flertal olika högskoleutbildningar, främst inom humanistiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga områden.

I framtiden kan du få ett arbete som handlar om kreativitet och skapande i olika former. Exempel på yrken: journalist, bibliotekarie, kulturstrateg, webbdesigner, fotograf, filmare och bloggare.

Om yrken och framtid inom kultur, media och design på Arbetsförmedlingens hemsida. Länk till annan webbplats.

Programplan och kurser

I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Estetiska programmet omfattar totalt 2500 poäng som är fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen estetiska programmet

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Historia 2b - kultur

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1b

100 poäng

Naturkunskap 1b

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen, estetiska programmet

Kurs

Poäng

Estetisk kommunikation

100 poäng

Konstarterna och samhället

50 poäng

Bild och formgivning

Kurs

Poäng

Bildteori

100 poäng

Bild

100 poäng

Bild och form 1b

100 poäng

Form

100 poäng

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Programfördjupning bild och form

Bild och form - specialisering

Design 1

Digitalt skapande 1

Formgivning 1

Fotografisk bild 1

Varje kurs är på 100 poäng vardera

Individuella val

Idrott och hälsa 2

Formgivning 1 Keramik

Fotografisk bild 1

Jakt och viltvård 1

Svenska 2 (Svenska 3)

Engelska 6

Musik instrument eller sång

Engelska 7Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen ingår ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att du är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att du är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att du som elev är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Skolverkets film om estetiska programmet

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson