Marianne Hammar

Marianne Hammar

Marianne Hammar

Religion, sociologi och svenska som andraspråk
marianne.hammar@stromkullegymnasiet.se

Utbildning: Fil. kand, Teol. kand, psykoterapeut och gymnasielärare. Legitimerad lärare i ämnena: religion, sociologi, psykologi, svenska, svenska som andraspråk och pedagogik.

Yrkesbakgrund: Hemarbetande, kristet arbete och psykoterapeut.

Så här tycker jag
Så här tycker jag

BÄST MED STRÖMKULLE

Det är trevliga elever, kollegor, ledning och övrig personal på Strömkullegymnasiet.

EN BRA DAG PÅ JOBBET

En bra dag är när man får bra kontakt med eleverna och de är intresserade av ämnet och pigga på att diskutera.

EN BRA LÄRARE

En bra lärare är en person som är intresserad och engagerad!

OM MIG

Jag kan spela althorn.

Senast uppdaterad: 2018-08-31

Sidan publicerad av: Anna Sandström