Anna Clementzon

Anna Clementzon

Anna Clementzon. Foto: Patrik Sandström

Engelska, svenska, svenska som andraspråk
anna.clementzon@stromkullegymnasiet.se

Yrkesbakgrund: 19 år som lärare (14 år på grundskolan, 5 år på gymnasiet)

Så här tycker jag
Så här tycker jag

BÄST MED STRÖMKULLE

Positiva elever och ett härligt kollegium.

EN BRA DAG PÅ JOBBET

En bra dag på jobbet är variation och positiva möten med människor.

EN BRA LÄRARE

Lyhördhet och flexibilitet är kännetecken på en bra lärare.

OM MIG

På fritiden gillar jag att laga mat.

Senast uppdaterad: 2019-08-20

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson