Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Sedan tidigare har våra yrkesprogram 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). I fortsättningen kommer även de högskoleförberedande utbildningarna att ha APL. De högskoleförberedande programmen kommer att ha totalt tre veckors APL, en vecka i årskurs 2 och två veckor i årskurs 3.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är praktik och är obligatoriskt på alla yrkesprogram. På Strömkullegymnasiet tycker vi det är viktigt med närheten till arbetsmarknaden och har därför valt att starta med APL även på de högskoleförberedande programmen.

Under sin APL får gymnasieeleven tillfälle att arbeta praktiskt inom sin framtida bransch. En handledare ska finnas på praktikplatsen.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson