Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Vår yrkesprogram har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är praktik och är obligatoriskt på alla yrkesprogram. På Strömkullegymnasiet tycker vi det är viktigt med närheten till arbetsmarknaden och APL är därför en viktig del i utbildningen.

Under sin APL får gymnasieeleven tillfälle att arbeta praktiskt inom sin framtida bransch. En handledare ska finnas på praktikplatsen.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson