Tio i topp i Sverige

Foto: Patrik Sandström

2018 startade fantastiskt för Strömkullegymnasiet. I Skolverkets statistik över genomsnittliga betygspoäng som släpptes i januari kom Strömkullegymnasiet på femte plats av landets alla gymnasieskolor.

I statistiken från Skolverket som visar den genomsnittliga betygspoängen* för avgångseleverna 2017, placerar sig Strömkullegymnasiet på femte plats i Sverige.

Strömkulle har tappat några placeringar jämfört med resultaten för föregående år då man var näst bäst i landet. Men 2017 års poäng på 15,7 är högt över riksgenomsnittet, som ligger på 14,2 av maximalt 20 poäng.

*Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för varje kursbetyg som en elev har. Betyget A i en kurs ges värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget D 12,5 poäng, betyget E 10 poäng samt betyget F 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts i från F till A.

Senast uppdaterad: 2018-04-03

Sidan publicerad av: Anna Sandström