Officiell anslagstavla

Det här är Bengtsfors kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden såsom anslag, kallelser, kungörelser och protokoll. Här kan du läsa mer om vad dessa olika tillkännagivanden innebär.

Tillkännagivanden

Prenumerera på anslagstavlans tillkännagivanden

Hantera prenumeration

Typer av tillkännagivanden

Vi annonserar fyra olika typer av tillkännagivanden på denna sida; anslag, kallelser, protokoll och kungörelser.

Ett anslag är ett bevis på att ett protokoll är justerat och att det blir offentligt. Ett anslag innehåller inte nödvändigtvis hela protokollet. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och kan inte överklagas.

Kallelser innehåller dagordning, vilka som ska kallas samt tid och plats för sammanträdet etc. På denna sida publicerar vi kallelser för kommunens samtliga nämnder och utskott. För kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och det politiska gruppmötet publicerar vi även tillhörande handlingar. Kallelserna publiceras cirka en vecka för sammanträdesdatum.

På denna sida publicerar vi protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och folkhälsorådet efter att de är justerade. Överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa från och med anslagsdatumet. Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och kan inte överklagas.

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om exempelvis tid och plats för ett sammanträde eller att en detaljplan är under samråd. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklagas.

Webbsändning kommunfullmäktige

Vi sänder våra fullmäktigemöten live och i efterhand, gå gärna in och titta.

Protokoll

Om du vill läsa äldre protokoll för de olika politiska instanserna finns de på vår hemsida.

 

 

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur det fungerar att överklaga.