Lämna en synpunkt eller felanmälan

Illustration: Anna Sandström

Bengtsfors kommun vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter. En synpunkt kan vara ett förslag, fel, klagomål eller beröm. Vi kommer att använda din synpunkt eller din felanmälan i vårt förbättringsarbete.

Så hanterar vi inkomna synpunkter och felanmälningar

Vi registrerar alla inkomna synpunkter och felanmälningar tillsammans med dina personuppgifter i ett ärendehanteringssystem. Om du vill vara anonym, tänk på att vi inte kan återkomma till dig med något svar.

Inom tio arbetsdagar skickar vi ett svar till dig och lämnar besked om vad som händer i ditt ärende.

Publicering av ärenden

I vår e-tjänst kan du se tidigare inkomna felanmälningar i en kartbild. Där kan du välja att följa och få återkoppling i redan gjorda felanmälningar. När en felanmälan är åtgärdad tas den bort från kartan.

Vad gäller inkomna synpunkter publicerar vi dem tillsammans med svar på vår hemsida när de blivit besvarade av ansvarig handläggare eller chef.

Allmän handling

Dina personuppgifter och din synpunkt blir en allmän handling som alla har rätt att ta del av, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström