Plantera häckar och buskar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Fri sikt vid utfart

Villa med utfart mot gata

Illustration: Sofia Magnusson

Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs gatan/gångbanan och 2,5 meter in på din utfart från den punkt där din utfart möter gatan/gångbanan.

Fri sikt i korsningar

Gatukorsning i bostadsområde

Illustration: Sofia Magnusson

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator (gång- och cykelväg och/eller gata) bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 10 meter åt vardera hållet i korsningen.

Fri höjd för trafikanter

Växtlighet i trafiken

Illustration: Sofia Magnusson

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om dina buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör det finnas fri höjd för trafikanter;

  • Minst 2,5 meter över gångbana
  • Minst 3,2 meter över cykelväg och
  • Minst 4,6 meter över körbana

Plantera på rätt ställe

Planteringsavstånd från gata

Illustration: Sofia Magnusson

Redan när du planterar är det viktigt att du föreställer dig trädens och buskarnas utbredning i framtiden så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Tänk på att...

Barn på rollerblades bakom häck.

Illustration: Sofia Magnusson

  • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan.
  • Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt. Se till att grenar inte skymmer gatuskyltar.
  • Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns ordentligt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström