Kreativa lösningar underlättar för alla

Annelie Särud visar en av de visuella klockor som tydliggör tid med hjälp av en färgad skiva. Foto: Sofia Magnusson

På Strömkullegymnasiet är personalen kreativ för att se till att alla elever får så bra förutsättningar som möjligt. Med små medel och kreativa lösningar, i enlighet med de senaste forskningsrönen, kan inlärningen och studieron bli bra för alla. En del är att varje klassrum sedan en tid tillbaka är utrustat med visuella klockor, läslinjaler, stressbollar med mera.

De visuella klockorna tydliggör tid med hjälp av en färgad skiva. När tiden går försvinner skivan mer och mer. Både elever och lärare ser enkelt hur lång tid som är kvar av lektionen eller en viss uppgift. Visuella klockor passar även som hjälpmedel till personer med kognitiva svårigheter.

Det finns möljigheter att ha hörselkåpor för att inte bli störda av det som pågår runt omkring. I klassrummen finns hjälpmedel som stressbollar och avskiljande skärmar när eleven behöver lugn och ro.

Lektioner inleds och avslutas på liknande sätt, med en presentation av innehållet och en sammanfattning. På skolan finns också reträttplatser som erbjuder en paus från alla intryck, för de som behöver det.

Våra lärare är kompetenta, kunniga och engagerade och de vill att eleverna ska gå så långt som möjligt. Vi arbetar kreativt för att se till att alla elever får så bra förutsättningar som möjligt. Normen har länge varit att eleven behöver anpassa sig till skolan, men det är precis tvärtom. Det är vi som skola som kan göra anpassningar, säger Annelie Särud, skolans samordnare för elevhälsa och IM-program.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson