Programutbud Strömkullegymnasiet 2022/2023

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen har fattat beslut om vilka program som kan sökas inför läsåret 2022/2023. De program som inte erbjuds på Strömkullegymnasiet är tillgängliga för eleverna genom samverkansavtal på andra orter, vilket innebär att ett fullständigt utbud av nationella program finns.

Följande program och inriktningar är sökbara inför läsåret 2022/2023

Högskoleförberedande program och inriktningar

 • Estetiska programmet inriktning bild och formgivning
 • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Yrkesprogram och inriktningar

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering
 • Industritekniska programmet inriktning svetsteknik
 • Industritekniska programmet inriktning produkt och maskinteknik
 • Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk ”Från skog till bord”
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

 • Individuellt alternativ (IMA)
 • Programinriktat val, inriktat mot elevens val av program (IMV)
 • Yrkesintroduktion (IMYRK) inriktat mot ett yrkesprogram, yrkespaket kan användas, liksom lärlingsliknande genomförande av utbildning
 • Språkintroduktion (nyanländ elev)

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson