Extern utredning igång

Illustration som visar en person som står vid ett vägval.

Illustration: Sofia Magnusson

Den externa utredningen om nystart av Strömkullegymnasiet är nu igång. 31 augusti hade de externa utredarna möte med utbildningsutskottet.

Utskottet informerades om vad utredarna påbörjat under sommaren och utredarna informerade om hur utskottets ledamöter ser på bakgrund och framtid i vida termer, samt vad man förväntar sig av utredningen när den är klar i december.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson