Riksdagsbeslut om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av gymnasieutbildningar

Illustration som visar en våg med två vågskålar. Den ena vågskålen representerar det som är positivt och den andra vågskålen representerar det som är negativt.

Illustration: Sofia Magnusson

En viktig del i den framtida planeringen för gymnasieverksamhet är det sätt på vilket program ska dimensioneras i regioner och mellan kommuner. Riksdagen har fattat ett beslut om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå.

Här kan man läsa mer om riksdagens beslut sommaren 2022 Länk till annan webbplats.

Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson