Frånvaro

Det är viktigt att du hör av dig till oss om du är sjuk eller behöver vara ledig. Om du inte är i skolan och vi inte har fått in någon sjukanmälan, räknas det som ogiltig frånvaro och din mentor kontaktar hemmet.

Sjuk!

Om du blir sjuk ska du anmäla det till skolan. Om eleven är under 18 år ska du som vårdnadshavare göra sjukanmälan. Sjukanmälan ska göras varje dag under sjukdomstiden.

Telefontjänst för sjukanmälan

Ring vår telefontjänst för sjukanmälan på telefonnummer 0515-43617.

Gör din anmälan före första lektionen eller före klockan 12.00. Sjukanmälan kan bara göras för en dag i taget. Om vi inte får in en sjukanmälan före första lektionen skickas ett sms till vårdnadshavare. Om du sjukanmäler dig efter klockan 12.00 registreras frånvaron för nästkommande dag och du får ogiltig frånvaro den dag du ringer.

  • Följ röstinstruktioner
  • Knappa in det 10-siffriga personnumret för den elev som ska frånvaroanmälas.
  • Invänta meddelande om frånvarobekräftelse i telefonen.

Det går att avbryta frånvaroanmälan när som helst under samtalet. När registreringen är klar får du en bekräftelse, lägger du på luren innan avbryts anmälan.

Om du blir sjuk under skoldagen och måste åka hem ska du anmäla det till expeditionen. Om du är under 18 år får du med dig en blankett som vårdnadshavare ska underteckna. Ta med blanketten och lämna till din mentor när du är frisk.

Blankett för frånvaroanmälan , 45.6 kB, öppnas i nytt fönster. (för elever under 18 år)

Ledig?

Vi uppmanar dig och alla vårdnadshavare att, i möjligaste mån, lägga semesterresor på lov och på så sätt undvika att studierna påverkas.

Det är skolans rektor som beviljar ledighet. Ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter, om det är nödvändigt för att en elev ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning eller annan anledning i mindre omfattning.

Blankett för ansökan om ledighet. , 48.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson