Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Invandring och integration

Det kommer många människor från andra länder till Sverige. Några kommer av fri vilja, andra flyr hit på grund av risk för hot, våld eller annan utsatthet i sitt hemland. Oavsett anledning är vi måna om att du som nyanländ får möjlighet att etablera dig i det svenska samhället och lära dig det svenska språket.

Beroende på vilken situation du som invandrad till Sverige befinner dig i har vi som kommun olika typer av ansvar och vi erbjuder därför olika typer av stöd. Vi samverkar med andra myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att ge dig bästa möjliga förutsättningar till arbete och försörjning.

Här kan du läsa mer om Bengtsfors kommuns stöd för olika grupper:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson